Akademickie Targi w Poddębicach i Łęczycy 30.03.2023 r.
TARGI AKADEMICKIE W PODDĘBICACH i ŁĘCZYCY (30.03.2023 r.)

Akademickie Targi w Poddębicach 2023.03.30 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach oraz Akademickie Targi w Łęczycy 2023.03.30 w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy ściągnęły przedstawicieli Uczelni łódzkich oraz mazowieckich. W wydarzeniach uczestniczyły również podległe jednostki edukacyjne oraz instytucje z obszaru rynku pracy.

Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionach oraz propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwoliły przybliżyć młodzieży ze szkół średnich ofertę akademicką, przybliżyć kulturę oraz odpowiedzieć młodzieży na pytania.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Łęczyckiego oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Poddębickiego.

Podczas targów w Poddębicach można było spotkać się z:
1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
2. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki z Łodzi,
3. Uczelnią Nauk Społecznych z Łodzi,
4. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,
5. Wyższa Szkoła Bankowa z Łodzi,
6. Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z Warszawy,
7. Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie,
8. Komendą Powiatową Policji z Poddębic,
9. Komendą Powiatową Straży Pożarnej z Poddębic,
10. Wojskowym Centrum Rekrutacji z Łodzi,
11. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddziałem z Łodzi.


Podczas targów w Łęczycy można było spotkać się z:
1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
2. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki z Łodzi,
3. Cosinus z Łodzi,
4. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,
5. Wyższa Szkoła Bankowa z Łodzi,
6. Politechniką Warszawską filią w Płocku,
7. Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie,
8. Wojskowym Centrum Rekrutacji z Łodzi,
9. Zakładem Karnym w Garbalinie,
10. Komendą Powiatową Policji w Łęczycy.


Do zobaczenia za rok! 

https://www.facebook.com/akademickieinicjatywy


RELACJA FOTO Z TARGÓW W PODDĘBICACH I ŁĘCZYCY