REGULAMIN AKADEMICKICH TARGÓW
1. Organizatorem Akademickich Targów Edukacyjnych i Akademickich Spotkań, zwanych dalej Akademickimi Inicjatywami jest firma: Akademickie Inicjatywy Mariusz Glinkowski, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 75, NIP 8291310145
2. Zgłoszenie udziału w Akademickich Targów we wszystkich miastach odbywających się w jednym miesiącu uprawnia do bonifikaty w kosztach udziału o 50,00 zł od każdego wydarzenia w tym miesiącu, pod warunkiem terminowego opłacenia faktury.
3. Uczelnie, które uczestniczyły w większości ( co najmniej 75%) Akademickich Spotkaniach 2021/2022 r. uzyskują upust 50 zł netto od każdych pojedynczych targów. Upust nie sumuje się z upustem z punktu 4.
4. Warunkiem uczestnictwa w Akademickich Inicjatyw jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty (kwota netto + VAT) na konto: 27 1140 2004 0000 3702 4229 5640 do 7 dnia bieżącego miesiąca lub nie później niż 3 dni robocze przed danymi Inicjatywami. W sytuacji braku wpłaty należy w dniu inicjatywy okazać potwierdzenie przelewu lub dokonać wpłaty gotówkowej. Brak wpłaty wyklucza możliwość uczestnictwa w danej edycji targów. WPŁATY DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE FAKTURY PRO-FORMA. Z uwagi na czas pandemiczny, faktura Pro- forma będzie wystawiana za 50% usługi. Pełna kwota będzie wpłacana przy wystawieniu faktury Vat. W sytuacji kiedy zamówiona usługa nie odbędzie się z powodu kwarantanny, kwota zostanie wyrównana lub zwrócona w fakturze korygującej
5. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty. Zgłoszenie udziału w Akademickich Inicjatywach jest jednoznaczne ze zgodą na wystawienie elektronicznej faktury VAT oraz przekazanie jej wyłącznie drogą mailową.
6. Faktura pro-forma i faktura VAT będą wystawiane za bieżące miesiące, w których odbywają się dane Inicjatywy. Faktura pro-forma będzie wystawiana maksymalnie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywają się wydarzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania terminu i godzin Akademickich Inicjatyw z przyczyn niezależnych np.: rekolekcje wielkopostne lub inne wydarzenie,kwarantanna, w tym kryzysowe.
8. Organizator zapewnia powierzchnię wystawienniczą 4m2 w cenie określonej w pkt. 2. Każdy kolejny bieżący metr powierzchni kosztuje 100,00 zł netto + 23% VAT.
9. Na jednym stanowisku wystawienniczym może wystawić się tylko jedna uczelnia.
10. Instytucje zainteresowane reklamą w mediach lokalnych przed targami prosimy o kontakt mailowy.
11. O miejscu ekspozycji na sali wystawienniczej decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z piątym dniem każdego miesiąca lub z momentem wyczerpania miejsca.
13. Organizator umożliwia wystawienia materiału reklamowanego, powieszenia baneru reklamowo informacyjnego na ternie
14. Akademickich Targów za dodatkową opłatą po uzyskaniu zgody Organizatora. Koszt usługi jest ustalany indywidualnie.

Kontakt:
tel. 690 268 622
e-mail: akademickietargi@gmail.com