Akademickie Targi

Akademickie Targi Uczelni Wyższych, Służb Mundurowych oraz Szkół Policealnych to największa forma bezpośredniego spotkania się z Uczelniami Wyższymi. Akademickie Targi są realizowane w większości miast w Polsce centralnej.


Podczas tej formy doradztwa zawodowego każda szkoła ponadpodstawowa uczestniczy w zorganizowany sposób w tym Akademickimi wydarzeniu.


Akademickie Targi mają charakter wystawienniczy, połączony z aktywną formą wymiany doświadczeń oraz z multimedialną wersją wsparcia wiedzy o akademiczności.


Akademickie Targi… w wielu miastach mają już ponad dziesięć lat tradycji i wpisały się w kalendarz życia regionów.

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

Wspomnienia z AKADEMICKICH Targów 2024

AKADEMICKIE targi 2024 odbyły się w 35 miastach !
Zapraszamy do obejrzenia kolaży zdjęciowych z wydarzeń.


Więcej już wkrótce… 🙂 

Akademickie Targi 2024 w Tomaszowie Mazowieckim

Zapraszamy na pierwsze AKADEMICKIE Targi w roku 2024. AKADEMICKIE Targi odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego


11 stycznia 2024 roku w godzinach 10:00- 13:00 


AKADEMICKIE targi to doskonała forma zapoznania się z akademicznością uczelni wyższych z całej Polski, uczelni regionalnych oraz ze szkołami policealnymi. Dla każdego Akademickie Inicjatywy przygotowały kompleksową informację o uczelniach w Polsce.

Podsumowanie Akademickich Targów 2023

Podsumowanie roku 2023

Akademickie Targi 2023 to wydarzenia, które zainteresowały łącznie ponad 20000 maturzystów z 25 zaprzyjaźnionych miast w województwach łódzkim, mazowieckim oraz wielkopolskim. Akademickie Targi 2023 pozwoliły przybliżyć ofertę akademicką młodzieży szkolnej, zapoznać się z kulturą studencką, odpowiedzieć na nurtujące pytania związane ze szkolnictwem wyższym.

Wszyscy uczniowie mogli również dowiedzieć się o zaletach wynikających z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz studiowania na mundurowych uczelniach wyższych. Akademickie Inicjatywy w większości odbywały się pod patronatami samorządów lokalnych oraz pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

 

W tym roku bezpośrednio uczestniczyło z nami wiele uczelni wyższych, podległych jednostek edukacyjnych, instytucji z obszaru rynku pracy oraz służb mundurowych.


Między innymi:

➡Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych z Warszawy,
➡Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego z Łodzi,
➡Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego z Łodzi filią z Kalisza,
➡Uczelnią Nauk Społecznych z Łodzi,
➡Collegium Civitas z Warszawy,
➡Politechnika Warszawska filia w Płocku,
➡Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,
➡Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach,
➡Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z Warszawy,
➡Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z Warszawy,
➡Wyższa Szkoła Bankową z Łodzi,
➡Cosinus Łódź
➡Cosinus Skierniewice
➡Cosinus Kalisz
➡Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy,
➡Politechnika Opolska
➡Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
➡Politechnika Częstochowska
➡Akademia Nauk Stosowanych z Konina,
➡Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,
➡Wyższą Szkołą Logistyki z Poznania,
➡Akademia Kaliska,
➡Akademia Humanistyczno-Ekonomiczną z Łodzi filią w Sieradzu,
➡Medycznymi Szkołami Policealnymi Awangarda z Pabianic,
➡Medyczna Szkoła Policealna Awangarda,
➡Szkoła Policealna Zespołu nr. 3 w Pabianicach,
➡Szkoła Policealna nr. 5 ze Zduńskiej Woli,
➡Centrum Kształcenia Ustawicznego ze Zduńskiej Woli,
➡Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu,
➡Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie,
➡Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z Kalisza,
➡Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego z Sieradza,
➡Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
➡Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Konina.


➡OHP z Łowicza,
➡Ochotniczym Hufcem Pracy ze Zduńskiej Woli,
➡Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży ze Skierniewic,
➡Ochotniczymi Hufcami Pracy ( Młodzieżowe Centrum Kariery ) z Turku,
➡Młodzieżowym Centrum Kariery w Kutnie,
➡Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
➡Ochotniczymi Hufcami Pracy Młodzieżowe Centrum Kariery z Koła,
➡Inkubatorem Przedsiębiorczości ,,Starter Radomsko”,
➡Szkołą Jazdy ELcar z Radomska,
➡Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku.


➡Wojskowym Centrum Rekrutacji z Tomaszowa Mazowieckiego,
➡Wojskowym Centrum Rekrutacji ze Skierniewic,
➡Wojskowym Centrum Rekrutacji z Sieradza,
➡Wojskowym Centrum Rekrutacji z Łodzi,
➡Wojskowym Centrum Rekrutacji z Konina,
➡Wojskowym Centrum Rekrutacji z Kalisza,
➡6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.


➡Powiatowym Urzędem pracy z Sieradza,
➡Powiatowym Urzędem pracy z Pabianic,
➡Powiatowym Urzędem Pracy z Radomska,
➡Powiatowym Urzędem Pracy ze Zduńskiej Woli,
➡Powiatowym Urzędem Pracy z Kalisza,
➡Powiatowym Urzędem Pracy z Kutna,
➡Powiatowym Urzędem Pracy z Żyrardowa,
➡Powiatowy Urzędem Pracy z Sochaczewa,
➡Powiatowy Urzędem Pracy z Turku,
➡Powiatowy Urzędem Pracy z Koła.


➡Aresztem Śledczym z Ostrowa Wielkopolskiego,
➡Aresztem Śledczym z Piotrkowa Trybunalskiego,
➡Aresztem Śledczym z Warszawa-Służewiec,
➡Zakładem Karnym z Sieradza,
➡Zakładem Karnym z Łodzi,
➡Zakładem Karnym z Garbalina,
➡Zakład Karny z Łowicza,
➡Zakładem Karnym z Włocławka,
➡Powiatową Komendą Policji z Sieradza,
➡Komendą Powiatową Policji ze Skierniewic,
➡Komendą Powiatową Policji z Łęczycy,
➡Komendą Powiatową Policji z Poddębic,
➡Komendą Powiatową Straży Pożarnej z Poddębic,
➡Powiatową Komendą Policji z Pabianic,
➡Powiatową Komendą Policji ze Zduńskiej Woli,
➡Komenda Powiatowa Policji z Łowicza,
➡Komendą Powiatową Policji z Kutna,
➡Komendą Powiatową Policji z Ostrowa Wielkopolskiego,
➡Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego,
➡Komendą Powiatową Policji z Koła,
➡Komendą Powiatową Policji z Żyrardowa,
➡ZUS drugi oddział z Łodzi,
➡Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Sochaczewa,
➡Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Koła,
➡Komendą Powiatową Policji z Sochaczewa.


Zapraszamy na fotorelację oraz do zobaczenia


Więcej zdjęć znajdziecie również na naszym Facebooku:

Akademickie Inicjatywy | Facebook

Podsumowanie Akademickich Targów 2022

Podsumowanie Roku 2022

Akademickie Targi w tym roku pozwoliły na bezpośrednie spotkanie z wieloma maturzystami. Po dwóch latach pandemii udało nam się wrócić do wielu zaprzyjaźnionych miast, w których mogliśmy zorganizować Akademickie Targi Uczelni Wyższych. Targi w większości odbywały się pod patronatami samorządów lokalnych oraz pod merytorycznym patronatem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, która od października 2022 roku rozwija się i podnosi rangę do jako Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.

W tym roku bezpośrednio uczestniczyło z nami wiele uczelni wyższych między innymi:

➡ Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Filia w Bełchatowie
➡ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
➡ Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
➡ TEB edukacja oddział w Łodzi
➡ Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
➡ Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
➡ Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
➡ Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
➡ Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
➡ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
➡ Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
➡ Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
➡ Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
➡ Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
➡ Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
➡ Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
➡ Akademia Kaliska
➡ Cosinus
➡ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uczniowie mieli również możliwość zobaczyć wszystkie Uczelnie Wyższe w Polsce wirtualnie.


Zapraszamy na fotorelację oraz do zobaczenia


Więcej zdjęć znajdziecie również na naszym Facebooku:

Akademickie Inicjatywy | Facebook

REGULAMIN AKADEMICKICH TARGÓW
Kliknij, aby rozwinąć sekcję
1. Organizatorem Akademickich Targów Edukacyjnych i Akademickich Spotkań, zwanych dalej Akademickimi Inicjatywami jest firma: Akademickie Inicjatywy Mariusz Glinkowski, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 75, NIP 8291310145
2. Zgłoszenie udziału w Akademickich Targów we wszystkich miastach odbywających się w jednym miesiącu uprawnia do bonifikaty w kosztach udziału o 50,00 zł od każdego wydarzenia w tym miesiącu, pod warunkiem terminowego opłacenia faktury.
3. Uczelnie, które uczestniczyły w większości ( co najmniej 75%) Akademickich Spotkaniach 2021/2022 r. uzyskują upust 50 zł netto od każdych pojedynczych targów. Upust nie sumuje się z upustem z punktu 4.
4. Warunkiem uczestnictwa w Akademickich Inicjatyw jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty (kwota netto + VAT) na konto: 27 1140 2004 0000 3702 4229 5640 do 7 dnia bieżącego miesiąca lub nie później niż 3 dni robocze przed danymi Inicjatywami. W sytuacji braku wpłaty należy w dniu inicjatywy okazać potwierdzenie przelewu lub dokonać wpłaty gotówkowej. Brak wpłaty wyklucza możliwość uczestnictwa w danej edycji targów. WPŁATY DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE FAKTURY PRO-FORMA. Z uwagi na czas pandemiczny, faktura Pro- forma będzie wystawiana za 50% usługi. Pełna kwota będzie wpłacana przy wystawieniu faktury Vat. W sytuacji kiedy zamówiona usługa nie odbędzie się z powodu kwarantanny, kwota zostanie wyrównana lub zwrócona w fakturze korygującej
5. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty. Zgłoszenie udziału w Akademickich Inicjatywach jest jednoznaczne ze zgodą na wystawienie elektronicznej faktury VAT oraz przekazanie jej wyłącznie drogą mailową.
6. Faktura pro-forma i faktura VAT będą wystawiane za bieżące miesiące, w których odbywają się dane Inicjatywy. Faktura pro-forma będzie wystawiana maksymalnie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywają się wydarzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania terminu i godzin Akademickich Inicjatyw z przyczyn niezależnych np.: rekolekcje wielkopostne lub inne wydarzenie,kwarantanna, w tym kryzysowe.
8. Organizator zapewnia powierzchnię wystawienniczą 4m2 w cenie określonej w pkt. 2. Każdy kolejny bieżący metr powierzchni kosztuje 100,00 zł netto + 23% VAT.
9. Na jednym stanowisku wystawienniczym może wystawić się tylko jedna uczelnia.
10. Instytucje zainteresowane reklamą w mediach lokalnych przed targami prosimy o kontakt mailowy.
11. O miejscu ekspozycji na sali wystawienniczej decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z piątym dniem każdego miesiąca lub z momentem wyczerpania miejsca.
13. Organizator umożliwia wystawienia materiału reklamowanego, powieszenia baneru reklamowo informacyjnego na terenie.
14. Akademickich Targów za dodatkową opłatą po uzyskaniu zgody Organizatora. Koszt usługi jest ustalany indywidualnie.
Kontakt: 

tel. 690 268 622 

e-mail: akademickietargi@gmail.com

HARMONOGRAM AKADEMICKICH TARGÓW
Kliknij, aby rozwinąć sekcję

 

Termin

Miasto

Lokalizacja

Godzina

Czwartek

03.03.2022 r.Ostrzeszów

(wielkopolskie)ul. Sikorskiego 9

09:00 – 11:00

Syców

(dolnośląskie)

ul. Kościelna 12

 12:30 – 14:00
       

Wtorek

08.03.2022 r.Głowno

(łódzkie)ul. Tadeusza Kościuszki 10

09:00 – 11:00

Brzeziny

(łódzkie)

ul. Konstytucji 3 Maja 5

12:30 – 14:00

       

Wtorek

15.03.2022 r.Ozorków

(łódzkie)ul. Traugutta 1

09:00 – 11:00Zgierz

(łódzkie)pl. Jana Kilińskiego 8

12:30 – 15:00

Środa

16.03.2022 r.

 Pabianice

(łódzkie)ul. Św. Jana 30-36

09:00 – 11:00Łask

(łódzkie)ul. 9-go Maja 28

12:00 – 14:00
       

Wtorek

22.03.2022 r.

Sieradz

(łódzkie)

ul. Piłsudskiego 5 09:00 – 11:00

Zduńska Wola

(łódzkie)

ul. Żeromskiego 10 12:30 – 15:00

Środa

23.03.2022 r.Opoczno

(łódzkie)ul. Żeromskiego 3 09:00 – 11:00

Przysucha

(mazowieckie)

ul. Warszawska 28 12:30 – 14:00

Czwartek

24.03.2022 r.

Rawa Mazowiecka

(łódzkie)

ul. Reymonta 14 09:00 – 11:00

Grójec

(mazowieckie)

ul. Poświętne 17 13:00 – 15:00
       

Środa

30.03.2022 r.

Żyrardów

(mazowieckie)

ul. Bohaterów Warszawy 4 09:00 – 11:00

Czwartek

31.03.2022 r.

Turek

(wielkopolskie)

ul. Milewskiego 3B 09:00 – 11:00

Koło

(wielkopolskie)

ul. Blizna 37 13:00 – 15:00
       

Wtorek

05.04.2022 r.

Kalisz

(wielkopolskie)

ul. Rzemieślnicza 6 09:00 – 11:00

Ostrów Wielkopolski

(wielkopolskie)

ul. Wojska Polskiego 17 13:00 – 15:00

Środa

06.04.2022 r.

Łowicz

(łódzkie)

ul. Bonifraterska 3 09:00 – 11:00Sochaczew

(mazowieckie)ul. 15 sierpnia 4 13:00 – 15:00

Czwartek

07.04.2022 r.

Poddębice

(łódzkie)

ul. Łęczycka 13/15 09:00 – 11:00

Łęczyca

(łódzkie)

ul. Konopnickiej 13 12:30 – 15:00
       

Środa

13.04.2022 r.

Rawa Mazowiecka

(łódzkie)

ul. Reymonta 14 10:00 – 12:30
       

Środa

20.04.2022 r.Syców

(dolnośląskie)ul. Kościelna 12 10:00 – 12:00


Akademickie Targi Uczelni Wyższych, Służb Mundurowych oraz Szkół Policealnych to największa forma bezpośredniego spotkania się z Uczelniami Wyższymi. Akademickie Targi są realizowane w większości miast w Polsce centralnej.


Podczas tej formy doradztwa zawodowego każda szkoła ponadpodstawowa uczestniczy w zorganizowany sposób w tym Akademickimi wydarzeniu.


Akademickie Targi mają charakter wystawienniczy, połączony z aktywną formą wymiany doświadczeń oraz z multimedialną wersją wsparcia wiedzy o akademiczności.


Akademickie Targi… w wielu miastach mają już ponad dziesięć lat tradycji i wpisały się w kalendarz życia regionów.

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

Mazowieckie

Błonie,Grójec, Żyrardów, Sochaczew, Przysucha, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Gostynin, Żelechów

Łódzkie

Sieradz, Zduńska Wola, Poddębice, Łęczyca, Kutno, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Łask, Pabianice, Brzeziny, Głowno, Opoczno, Zgierz, Skierniewice

Wielkopolskie

Jarocin, Pleszew, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Koło, Turek, Gniezno, Września, Krotoszyn

Dolnośląskie

Syców