Akademickie Targi w Sochaczewie 13.04.2023 r.
TARGI AKADEMICKIE W SOCHACZEWIE (13.04.2023 r.)

Akademickie Targi w Sochaczewie 2023.04.13 ściągnęły do Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przedstawicieli Uczelni łódzkich, mazowieckich oraz pomorskich. W wydarzeniu uczestniczyły również podległe jednostki edukacyjne oraz instytucje z obszaru rynku pracy.

Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwoliły przybliżyć młodzieży ze szkół ponadpodstawowych ofertę akademicką, przedstawić kulturę oraz odpowiedzieć młodzieży na pytania.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Sochaczewskiego Pani Jolanty Gonta.

Podczas targów można było spotkać się z:
1. Akademią Nauk Stosowanych Stefana Batorego ze Skierniewic,
2. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
3. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego z Łodzi,
4. Uczelnią Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z Warszawy,
5. Wyższą Szkołą Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
6. Akademią Marynarki Wojennej z Gdyni,
7. Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji z Warszawy,
8. Politechniką Warszawską filią w Płocku,
9. Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości z Warszawy,
10. Zakładem Karnym z Łowicza,
11. Komendą Powiatową Policji z Sochaczewa,
12. Powiatowy Urzędem Pracy z Sochaczewa,
13. Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Sochaczewa,
14. 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.


RELACJA FOTO Z TARGÓW W SOCHACZEWIE