Akademickie Targi w Kole 19.04.2023 r.
TARGI AKADEMICKIE W KOLE (19.04.2023 r.)

Akademickie Targi w Kole 2023.04.19 ściągnęły do Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole przedstawicieli Uczelni łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz pomorskich. W wydarzeniu uczestniczyły również podległe jednostki edukacyjne oraz instytucje z obszaru rynku pracy.

Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwoliły przybliżyć młodzieży ze szkół ponadpodstawowych ofertę akademicką, przedstawić kulturę oraz odpowiedzieć młodzieży na pytania.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Kolskiego.

Podczas targów można było spotkać się z:
1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
2. Powiatowy Urzędem Pracy z Koła,
3. Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,
4. Akademią Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie,
5. Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z Gdyni,
6. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego z Łodzi filia z Kalisza,
7. Akademią Nauk Stosowanych z Konina,
8. Akademią Leona Koźmińskiego z Warszawy,
9. Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji z Warszawy,
10. Wyższą Szkołą Logistyki z Poznania,
11. Ochotniczymi Hufcami Pracy Młodzieżowe Centrum Kariery z Koła,
12. Zakładem Karnym z Sieradza,
13. Zakładem Karnym z Włocławka,
14. Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości z Warszawy filią z Kalisza,
15. Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Konina,
16. Komendą Powiatową Policji z Koła,
17. Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Koła.


Do zobaczenia za rok! 

https://www.facebook.com/akademickieinicjatywy


RELACJA FOTO Z TARGÓW W KOLE