Akademickie Targi w Turku 19.04.2023 r.
TARGI AKADEMICKIE W TURKU (19.04.2023 r.)

Akademickie Targi w Turku 2023.04.19 ściągnęły do Hali Sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku przedstawicieli Uczelni łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz pomorskich. W wydarzeniu uczestniczyły również podległe jednostki edukacyjne oraz instytucje z obszaru rynku pracy.

Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwoliły przybliżyć młodzieży ze szkół ponadpodstawowych ofertę akademicką, przedstawić kulturę oraz odpowiedzieć młodzieży na pytania.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Tureckiego.

Podczas targów można było spotkać się z:
1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
2. Powiatowy Urzędem Pracy z Turku,
3. Akademią Kaliską,
4. Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,
5. Akademią Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie,
6. Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z Gdyni,
7. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego z Łodzi filia z Kalisza,
8. Wyższą Szkołą Zdrowia, Urody i Edukacji z Poznania,
9. Akademią Nauk Stosowanych z Konina,
10. Akademią Leona Koźmińskiego z Warszawy,
11. Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji z Warszawy,
12. Wyższą Szkołą Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,
13. Wyższą Szkołą Logistyki z Poznania,
14. Ochotniczymi Hufcami Pracy ( Młodzieżowe Centrum Kariery ) z Turku,
15. Służbą Więzienna z Sieradza,
16. Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości z Warszawy filią z Kalisza,
17. Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Konina.RELACJA FOTO Z TARGÓW W TURKU