Akademickie Targi w Pabianicach 15.03.2023 r.
TARGI AKADEMICKIE W PABIANICACH (15.03.2023 r.)

Akademickie Targi w Pabianicach 15 marca br. ściągnęły do Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach przedstawicieli Uczelni łódzkich, mazowieckich oraz wielkopolskich. W wydarzeniu uczestniczyły również podległe jednostki edukacyjne oraz instytucje z obszaru rynku pracy. Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwoliły przybliżyć młodzieży ze szkół średnich ofertę akademicką, przybliżyć kulturę oraz odpowiedzieć młodzieży na pytania.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury.

Podczas targów można było spotkać się z:
1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
2. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki z Łodzi,
3. Uczelnią Nauk Społecznych z Łodzi,
4. Wojskowym Centrum Rekrutacji z Łodzi,
5. Powiatowym Urzędem pracy z Pabianic,
6. Zakładem Karnym z Łodzi,
7. Powiatową Komendą Policji z Pabianic,
8. Cosinusem z Łodzi,
9. Akademią Kaliską,
10. Medycznymi Szkołami Policealnymi Awangarda z Pabianic,
11. Uczelnią Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z Warszawy,
12. Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji z Warszawy,
13. Szkołą Policealną Zespołu nr. 3 w Pabianicach.


Do zobaczenia za rok ! 

https://www.facebook.com/akademickieinicjatywy


RELACJA FOTO Z TARGÓW W PABIANICACH