Akademickie Targi w Zduńskiej Woli i Łasku 16.03.2023 r.
TARGI AKADEMICKIE W ZDUŃSKIEJ WOLI (16.03.2023 r.)

Akademickie Targi w Zduńskiej Woli 16 marca br. ściągnęły do I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego przedstawicieli Uczelni łódzkich, mazowieckich oraz wielkopolskich. W wydarzeniu uczestniczyły również podległe jednostki edukacyjne oraz instytucje z obszaru rynku pracy. Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwoliły przybliżyć młodzieży ze szkół średnich ofertę akademicką, przybliżyć kulturę oraz odpowiedzieć młodzieży na pytania.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Zduńskowolskiego.

Podczas targów można było spotkać się z:
1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
2. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki z Łodzi,
3. Uczelnią Nauk Społecznych z Łodzi,
4. Wojskowym Centrum Rekrutacji z Sieradza,
5. Powiatowym Urzędem Pracy ze Zduńskiej Woli,
6. Medyczna Szkoła Policealna Awangarda ,
7. Powiatową Komendą Policji ze Zduńskiej Woli,
8. Akademią Kaliską,
9. Zakładem Karnym z Sieradza,
10. Ochotniczym Hufcem Pracy ze Zduńskiej Woli,
11. Uczelnią Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z Warszawy,
12. Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną z Łodzi filią z Sieradza,
13. ZUS drugi oddział z Łodzi,
14. Szkołą Policealną nr. 5 ze Zduńskiej Woli,
15. Centrum Kształcenia Ustawicznego ze Zduńskiej Woli,
16. Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości z Kalisza,
17. Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego z Sieradza.


Do zobaczenia za rok ! 

https://www.facebook.com/akademickieinicjatywy


RELACJA FOTO Z TARGÓW W ZDUŃSKIEJ WOLI

TARGI AKADEMICKIE W ŁASKU (16.03.2023 r.)

Akademickie Targi w Łasku 16 marca br. ściągnęły do I Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki ul. Mickiewicza 1 przedstawicieli Uczelni łódzkich, mazowieckich oraz wielkopolskich. W wydarzeniu uczestniczyły również podległe jednostki edukacyjne oraz instytucje z obszaru rynku pracy.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Łaskiego.

Podczas targów można było spotkać się z:
1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
2. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki z Łodzi,
3. Uczelnią Nauk Społecznych z Łodzi,
4. Wojskowym Centrum Rekrutacji z Sieradza,
5. Powiatowym Urzędem pracy z Łasku,
6. Medyczna Szkoła Policealna Awangarda ,
7. Powiatową Komendą Policji z Łasku,
8. Akademią Kaliską,
9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.


Do zobaczenia za rok ! 

https://www.facebook.com/akademickieinicjatywy


RELACJA FOTO Z TARGÓW W ŁASKU